onsdag 13 januari 2016

Ekonomers kortsiktighet hindrar hållbar utveckling

En lag om att allmännyttiga bostadsbolag måste gå med vinst, genomdrevs av Alliansen 2011. Denna lag hindrar nu bolagen från att renovera hus till mer långsiktig energimässig hållbarhet. En studie i Gävle visar att kommunpolitikerna inte kan arbeta långsiktigt hållbart med denna lag i ryggen. 

"Bostadsbolaget arbetade för att förändra husens energisystem, genom att energieffektivisera, öka produktionen och användningen av småskalig förnyelsebar energi, samverka med de boende och även arbeta för att minska de boendes energianvändning.
Men det skulle kosta för mycket, ansåg de kommunala politikerna. Det som gjordes var isolering av fasader, borttagna köldbryggor, byte till treglasfönster och byte av ventilationssystem. Det var åtgärder som inte innebar några förändringar för arbetet med underhåll, ingen förändrad relation till energibolaget och inte heller några förändringar för de boende.", skriver nyhetsbrevet Statskoll.se"

Ingenjörerna ville göra långsiktigt hållbara förändringar för energianvändningen, men ekonomernas kortsiktiga kostnadsperspektiv var det som fick genomslag.Och så här resoneras det generellt i samhället idag. Vi ska leva upp till allehanda miljömål och långsiktig hållbarhet, men det får inte kosta något. Man kan inte se att en investering kanske inte betalar sig förrän om några år och det är ett alltför långt perspektiv i vinstjaktens tidevarv.
Det är också därför de offentliga upphandlingarna ofta leder helt fel. Priset är alltid viktigast, fast man pratar förstås om kvalitet i högstämda ordalag.
En extra investerad krona nu, kanske ger utdelning om fem år. Men ingen politiker ser så långt fram i tiden. Och vissa politiker har t o m lagstiftat om att vinst är viktigare än kvalitet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar