måndag 4 januari 2016

En högermans demoner

Ibland undrar man hur någons världsbild har kommit till. Läste Ivar Arpi i gårdagens SvD. Han menar att vänstern är mer intolerant än högern därför att vänstern godkänner att man får censurera vissa åsikter för att skydda svaga grupper från hat.
Vidare menar han och baserar sig på gamla marxister som Marcuse och Adorno (vars verk kom ut på 50-60-talet) "att det innebar att man var intolerant mot rörelser och åsikter till höger och tolerant mot allt till vänster. Att  tolerera högern, innebar enligt Marcuse, att tolerera tyranni".
Han fortsätter med att hänvisa till olika gamla marxister och Adornos "fascistskala". Hans slutsats i denna ledare är: "Men det råder inga tvivel om att det främst är högern som missgynnas av det rådande debattklimatet. I synnerhet konservativa och borgerliga värderingar som är utbredda hos befolkningen, men som sällan kommer till uttryck i offentligheten. Detta samtidigt som alltfler svenskar har sina sympatier till höger. Runt hälften av befolkningen framställs alltså som auktoritära, intoleranta och ibland fascistiska, helt enkelt för att deras värderingar inte passar in i vänsterns värdegrund".
Men var befinner sig denna karl? I ett bibliotek med marxistisk litteratur han inte lämnat sedan 70-talet? Har han inte märkt att hela samhället är genomsyrat av borgerlig värdegrund? Att halva befolkningen köpte Reinfeldts och Schlingsmans världsbild och att i stort sett alla dagstidningar i Sverige ger uttryck för den. Var någonstans dominerar vänstern? Inte ens socialdemokraterna är ju längre ett vänsterparti. När man läser Ivar Arpi tror man att KFML har makten.
"Vänstern är också bättre på att demonisera högern, än vad högern är på att göra detsamma med vänstern" skriver han också. Ja, men Ivar gör sitt bästa som synes. Synd att hans källor är så utdaterade.
Kom ut ur biblioteket Arpi och debattera i verkligheten, så ska du se att det fullkomligt vimlar av folk som är dina åsiktsfränder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar