måndag 23 maj 2011

Arenor viktigare än sjukhus

Vem ska betala den växande vårdnotan? Ja, det lär bli vi medborgare hur vi än vänder oss. Frågan är om det ska ske efter behov eller ekonomisk bärkraft.
Det har alltid funnits privat vård som finansierats helt privat. Det är dock slut på detta nu. Privata vårdgivare ska finansieras med skattemedel, med god vinstmarginal. Och därmed minskar andelen effektiv vård. Varje vinstkrona som inte återinvesteras i vården är en förlust för vårdtagarna.
Men man kan också fråga sig hur politikerna prioriterar. I Stockholm/Solna byggs nu två nya jättearenor. Vid Johanneshov kommer det att ligga tre arenor på rad. Samtidigt som det saknas vårdplatser på vartenda sjukhus. Önskan att skapa dyra monument över sig själva istället för samhällsnytta verkar vara ett genomgående politiskt drag.
Vi får räkna med sämre vård, säger professorn i hälsoekonomi, Björn Lindgren, pessimistiskt.
Ja, för någon skattehöjning lär det inte bli fråga om i Stockholm så länge alliansen, jag menar moderaterna, styr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar