söndag 22 maj 2011

Törs S motarbeta vinsttrenden?

Hur kan det vara möjligt att staten och Sveriges kommuner och landsting kan ställa helt orimliga vinstkrav på sitt eget bolag? Precis som med SJ, där varje människa med sunt förnuft inser att nio miljoner invånare inte räcker för en vinstdriven järnväg, men att det finns ett samhällsintresse (inte minst ur miljöperspektiv) att det finns fungerande tågtrafik i hela landet.
Likadant är det med funktionen SOS. Det är ett samhällsintresse att den fungerar, inte ett vinstintresse. Och det finns fler exempel på att samhällesintresse krockar med vinstintresse, som inom skolområdet, som jag har skrivit om flera gånger. Det finns ingen som helt anledning att en av våra viktigaste samhällsfunktioner, att kunna få medicinsk hjälp vid akuta problem, ska vara styrt av vinst snarare än behov.
Fast varför förvånas. Det är ju den här sortens samhälle moderaterna vill ha. Och dessvärre hörs skrämmande signaler från socialdemokraterna att de kanske inte törs motarbeta den här utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar