måndag 8 september 2014

Skolpeng huvudorsak till låg kunskapsnivå

Jag har tagit upp denna fråga flera gånger, men varje gång jag läser sådant som Somar Al-Majers ledare i AB idag, som läraren som "aldrig sätter sin fot i en skola igen", blir jag rasande på de regeringar som skapat denna totala flumskola. Det gäller både S och alliansen.
Skolpengen är ett dråpslag mot en jämlik skola. Sedan har alliansen byggt på med att kreti och pleti kan driva skolor, det är ju vinsten som är det viktiga. Men grunden är alltså skolpengen. Den pengapåse som följer varje elev och som skolorna kämpar om att få del av.
Särskilt om man driver skolor av vinstintresse blir skolpengen viktig- Det är ju från den vinsten ska tas. Och då spelar det ingen roll om elever lär sig något eller ej, de blir godkända så att skolans rykte hålls uppe. Läraren på en s k friskola, Lotta Sjöberg berättar för AB att hon var tvungen att godkänna elever som borde fått underkänt och var chockad över den låga kunskapsnivån inom sitt ämne (samhällskunskap). Hon påpekade detta för rektorn för att få mer resurser, men det var ju dödsdömt. Istället förlängdes inte hennes provanställning.
Det är skolpengen som är huvudorsaken till att kunskapsnivån i svenska skolor sjunker. Lärare har inget att säga till om längre.
Det finns andra sätt än skolpeng att fördela pengar till skolor. Det gjordes ju då staten var huvudman. Låt staten ta över på nytt!
Rösta för en skola fri från marknadskrafter och skolpengshysteri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar