måndag 20 april 2015

Dags för EU att ställa krav på romernas hemländer

Äntligen något positivt från folkpartiet! De föreslår det självklara när det gäller tiggeriet - lösningen finns i hemländerna. Med tanke på hur mycket EU blandar sig i staters angelägenheter med olika regler, borde det vara självklart att EU nu går in med bindande krav på Rumänien, Bulgarien m fl, att göra något åt situationen för romerna. Särskilt som de flesta andra EU-länder faktiskt får problem för att dessa människor tvingas tigga i andra länder.
Men vi svenskar försöker lösa problemet här. Vi vill ju framstå så humana. (Men det gäller t ex inte dem som sitter i förvar i väntan på utvisning).
Men det är trist att komma ut i hemskogen och se att där finns läger där människorna huggit ner träd i en känslig våtmark och använt andra delar som toalett. Det är ohygieniskt för dem som bor där, men också olagligt på ett antal plan. Varför ska just romer vara undantagna från denna lagstiftning?
Situationen för tiggarna kommer också att bli allt sämre ju fler som kommer. Man kan inte ge till alla och vad hjälper en krona här eller där. 
Nu måste regeringen, tillsammans med andra EU-länder utöva hårda påtryckningar på tiggarnas hemländer så att dessa människor kan leva ett anständigt liv i sina hemländer (för det gör de faktiskt inte här heller). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar