lördag 11 april 2015

EU sysslar med detaljer medan stöveltrampet ökar

Vi minns att EU-anhängarna lovade guld och gröna skogar vid en EU-anslutning. Av detta har blivit intet. Däremot lägger EU ständigt krokben för utvecklingen.
Nu har EU bestämt att stöd till att bygga bredband endast får ges till ren landsbygd. "Enligt EU:s krav får Jordbruksverket bara betala ut bredbandsstöd där det inte är lönsamt för marknadsaktörer att agera", skriver nyhetsbrevet Statskoll.se. 
Jordbruksverket har därför bett Post-och telestyrelsen att göra en analys av var gränsen går för marknaden att vilja bygga bredband. PTS sätter tätort med 200 invånare som gräns. Bor du i en ort med 300 invånare får du hoppas på marknaden.
EU blir alltmer nyliberalt, samtidigt som utvecklingen visar att klyftorna blir allt större i Europa och de fattigare länder som lurades in i euron har det allra värst.
Och frustrerade människor letar efter syndabockar och de visar sig nu i vart och vartannat land. Hörs inte stöveltrampet in till maktens boningar i Bryssel? Det är dags för EU att lyssna på andra än bankerna om unionen ska ha någon framtid. Och sluta lägga sig i detaljer i enskilda länder.
Klimat, miljö och fattigdom är de frågor EU bör syssla med att lösa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar