fredag 20 maj 2016

Stay Behind - paramilitärt nätverk - bakom datahaverier?

Visst kan dataproblem i flygtrafiken och hos SOS samt SJ, vara tillfälliga störningar som råkat sammanfalla. Dessutom har vi konstaterat sabotage av ett par radiomaster i landet.
Nu kommer information om att det hela beror på tekniska problem hos Telia bland annat,
"I dagsläget går det inte att hitta något samband. Det misstänkta mastsabotaget utreds av polis, och i de andra fallen handlar det om tekniska problem, säger Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör på länsstyrelsen i Västra Götaland" till Aftonbladet.
Med risk för att låta konspiratorisk påminner dessa händelser en del om den paramilitära rörelsen Stay Behinds metoder. Stay Behind är enligt Wikipedia:
"Stay-behind är vad man kallar det NATO-kontrollerade nätverk av paramilitära grupper som skapades i Västeuropa under det kalla kriget för att underlätta gerillakrigföring och motstånd efter en eventuell sovjetisk invasion. Dessa paramilitära grupper mottog stöd från säkerhetstjänsten i respektive land och medlemmarna i grupperna rekryterades till största delen från den civila befolkningen. Det finns exempel på att ex-fascister rekryterades till medlemsskaran och man i dessa fall brydde sig mindre om vad de hade haft för sig under andra världskriget och mer om deras antikommunistiska åsikter."
Varför skulle nu de vara inblandade? Jo, för att pusha på Sveriges anslutning till NATO. Man hoppas att tolkningen ska vara just att det är Ryssland som ligger bakom (Wilhelm Agrell har t ex dragit den slutsatsen). Men vad har Ryssland att vinna på att visa på ett instabilt Sverige? De som har att vinna är ju de som vill ha med Sverige i NATO, dvs förutom inhemska krafter även USA.
Och det är intressant att se hur snabbt man går ut med att allt är datakrångel och tillfälligheter. Men varför har datastrulet uppträtt samtidigt i tre viktiga infrastruktursystem? Kommer den frågan att besvaras?
Som sagt, det kan verka konspiratoriskt, men NATO-propagandan fullkomligt sköljer över oss just nu. Är det en tillfällighet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar