måndag 2 maj 2016

TTIP-avtalet ger USA inflytande över EU

Nu har Greenpeace lyckats läcka en del av förhandlingarna i det s k TTIP-avtalet, ett handelsavtal mellan EU och USA. Vi visste det innan, men läckorna visar att vi hade rätt. USA dikterar villkor som borde anses helt omöjliga.
USA vill ha insyn i allt som rör utveckling av ny teknik USA vill också ha ett ord med i laget varje gång EU vill reglera någonting och vill också låta berörda företag ge sin syn på förslagen.
Detta avtal kommer att helt underminera EUs redan alltför matta miljöarbete. Ytterligare skäl för Storbritannien att lämna unionen om de också ska underställas USA när det kommer till handel.
Och det gäller för övrigt Sverige också. Risken finns att EU ytterligare säljer ut nationernas självbestämmanderätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar