lördag 14 april 2012

Privatisera mera, regeringen politik

Regeringen bedriver en icke-politik i bostadsfrågan i den bemärkelsen att man inte försöker lösa några problem. Målet är en helt privatiserad bostadsmarknad. Där man inte lyckas förmå hyresgästerna i allmännyttan att köpa sina lägenheter till underpris, trots ivriga ombildningskonsulters upprepade påstötningar, säljer man husen till privatvärdar. Privat är huvudsaken.
Utan allmännytta ökar möjligheterna till marknadshyror och större frihet att sätta hyror som man vill. Bostadsministerns lösning för alla bostadslösa som inte är miljonärer är att bli ínneboende hos mer välbeställda medborgare. Ocker följer i dess spår.
De flesta borde ju ha förstått vid det här laget, att regeringens huvudmål med politiken är att statligt eller kommunalt ägande anses av ondo. Det gäller utförsäljning av snart sagt alla samhälleliga funktioner och statliga företag. Detta gör man trots att det ingenstans har visat sig att marknadskrafterna medfört några fördelar för medborgarna. Ett exempel från dagens DN visar att i Stockholm vadar vi närmast i apotek, men de har inte mediciner (däremot skönhetsprodukter och hälsokost).
Privatiseringarna har lett till mygel, korruption och slöseri med skattemedel. Och det vi ser, i den mån vi ser något, är mer av samma politik från regeringen.
Välkommen till djungeln!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar