måndag 6 oktober 2014

Driv vidare med egna pengar

Uppgörelsen om vinster i välfärden är klar. Jonas Sjöstedt är nöjd och de andra är nöjda. En papperstiger ska arbeta med frågan.
Riskkapitalisterna skriker förstås i högan sky. Men egentligen borde man ju göra frågan lite enklare. Låt kapitalisterna fortsätta driva sin verksamhet, men utan skattemedel. Ska det privatiseras så ska det.
Men för att valfriheten ska fungera får ju inte avgifter tas ut i skolan och läroplanens och Skolverkets direktiv måste följas. Så får vi sen se hur stort intresset är för att driva skola, en verksamhet som är totalt olämplig för att komma i närheten av en kommersiell marknad.
Privata vårdhem har alltid funnits. Det kostar att bo där. De som vill driva privata vårdhem kan fortsätta göra det med sina egna pengar.
Själva idén med företagande är att satsa pengar (sina egna eller upplånade som startkapital) för att sedan driva en verksamhet som de förhoppningsvis är intresserade av, men framför allt för att kunna tjäna pengar och göra vinst. Inget ont i det. Men de ska inte få skattemedel som de kan disponera hur de vill och sedan ta ut jättevinster. Det säger ju sig självt att om verksamhet i vård, skola och omsorg ger de jättevinster vi hört talas om, är det troligtvis problem i verksamheten och det har vi fått åtskilliga bevis på de här åren.
Men låt för all de som så gärna vill driva vidare, att göra det med sitt eget kapital.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar