fredag 17 oktober 2014

Glada besked om Slussen

Nya glada besked kommer från Stockholmsmajoriteten. Nu vill man också se över Slussen. Det är i elfte timmen, men en av Stockholms viktigaste knutpunkter kanske ännu kan räddas från storskalig bilism och igenbyggda vyer mot stadens öppna vatten.
Vi har sett hur det gick när arkitekter och politiker i en ohelig allians gav sig på gamla Klara. Där fanns mycket som kunde tas bort, ja, men framför allt mycket som skulle ha vunnit på att rustas upp istället. Men arkitekterna fick fria händer att rita hus i s k nybrutal stil och resultatet vet vi.
Folkopinionen stoppade sedan en tunnelbanestation i Kungsträdgården med Klararivningarna i gott minne. Det som var helt omöjligt enligt politikerna, nämligen att bygga t-stationen någon annanstans än just där Tehusets almar skuggade stockholmsflanörerna, kunde plötsligt genomföras utan större problem några kvarter bort.
Kanske kan ett omtag runt Slussen få de storvulna planerna att reduceras till en vettig upprustning där det är kris och framför allt inte bygga motorväg mot Gamla stan. Det sägs att den har lika många körfält som redan finns där, men nuvarande körfält är ju delade av torget och slussen däremellan, och ger inte alls samma kompakta intryck som den föreslagna bron. Dessutom finns ingen anledning att uppmuntra mer trafik över de här känsliga områdena i stan. Hänvisa bilisterna till Centralbron om de måste köra i stan. Bilfärjor skulle också kunna vara ett alternativ på vissa ställen.
Och framför allt: rädda den underbara vyn över Mälaren och Saltsjön!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar