fredag 31 oktober 2014

Ta i med hårdhandskarna mot Israel

Israels ambassadör har kallats hem. Det är den hårdaste diplomatiska markering ett land kan göra mot ett annat. Men reaktionen visar bara att det var rätt att erkänna Palestina. Israel blir nervöst över att fler följer efter och därmed kan störa Israels förhalningspolitik i den s k fredsprocessen. Israel beskyller också Palestina för att vara ovilliga att delta i processen. Vilken process kan man fråga sig. Israel spottar ju samtidigt på denna process, genom att avisera nya bosättningar på ockuperad mark.
Borgerliga politiker i när och fjärran begråter nu detta svenska steg. Nu erkänner vi Hamas menar de. När EU i själva verket, efter att ha krävt demokratiska val, underkände detta val när Hamas kom till makten. Istället bojkottade man och försvårade därmed en eventuell positiv utveckling. Hamas fick aldrig chansen att ens försöka leda Palestina. Om de fått det, kanske de sett annorlunda på hur de skulle hantera Israel. Och om inte, kunde man bojkotta då i så fall, för då hade Hamas mält ut sig själva som ledare. Nu har istället EU mält ut sig själva som en aktör i någon form av fredsprocess.
Men efter att FN gett Palestina observatörsstatus i organisationen och nu Sveriges erkännande, kanske det kan sätta lite press på Israel. De saknar just nu helt trovärdighet beträffande fred. Kanske dags för världssamfundet att ta i med de diplomatiska hårdhandskarna mot Israel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar