onsdag 24 februari 2016

Surrogatmödraskap kan leda till människohandel

Det är glädjande att utredaren av surrogatmödraskap sade nej till att tillåta detta i Sverige. Själva idén med detta saknar helt barnperspektiv.
Det är ingen självklar rätt att få barn. Dessvärre ökar barnlösheten i västvärlden, mycket pga stress, men också för att vi nu i flera decennier spolat ned p-pillerkontaminerad urin, vars beståndsdelar inte försvinner i reningsverken utan återkommer i vårt dricksvatten. Man kan ju redan se på fiskar att de blir infertila eller t o m byter kön.
I en situation av ofrivillig barnlöshet eller om man är ett samkönat par, kan surrogatmödraskap tyckas vara en bra lösning. Men i förlängningen kan detta leda till ren människohandel. Det finns säkert altruistiska kvinnor som kan tänka sig att bära någon annans barn, men trots allt är alla graviditeter ett vågspel. Barna- och mödradödlighet är ovanlig i vårt land, men så mycket annat kan ju hända under en förlossning. Kanske tycker ändå kvinnan att en dusör under bordet kan kompensera för eventuellt lidande under och efter förlossningen.
Man ska inte måla fan på väggen tycker en del (framför allt liberaler, men de yngre av dem har ju visat att syskonincest och nekrofili också är OK). Men det är just vad en utredare ska göra. Vända på alla stenar och se på både etiska, juridiska och ekonomiska aspekter.
Framför allt risken för att pengar kommer in i bilden talar emot surrogatmödraskap. Och med pengar ökar risken för brottslighet. Själva livet bör undanhållas från sådana risker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar