lördag 6 februari 2016

Nyanlända döms till evig fattigdom

Den borgerliga inkonsekvensen bara skriker. I ena änden ska vi ha sänkta löner för nyanlända. i den andra ska vi ha marknadshyror, där förslagsställarna själva inser att några då inte kommer att ha råd att bo kvar. Men "det ökar rörligheten" på bostadsmarknaden gubevars.
Den totala cynismen kommer här till tydligt uttryck om vilka man anser att samhället är till för. Inte nyanlända eller andra låginkomsttagare.
För hur ska personer som redan har ont om pengar kunna leva på en ännu lägre lön än minimilönen (som ju är satt efter att man ska kunna bo och äta). Oftast räcker ändå inte en minimilön till hyran i dagens bostäder (i den mån de finns). Sverige är ett högkostnadssamhälle. Vill man att människor ska kunna integreras (och det säger man ju att man vill) kan man inte döma dem till evig fattigdom och till arbetsgivares godtycke (när slutar du vara nyanländ?)
Kostnaderna för staten kommer att bli enorma, när alltfler människor behöver bostadsbidrag för att kunna bo. Eller så permanentas de på olika asylboenden och vanliga låginkomsttagare får väl vända sig till socialen. Så småningom får de väl göra sällskap med EU-migranterna i skogsbrynen.
Jag kan inte tro att borgarna inte ser dessa konsekvenser. Men skatterna får inte höjas till något pris och man vill helt enkelt ha ett samhälle med tydliga klassklyftor. Det blir ett farligare samhälle för alla. Men det verkar inte bekymra de borgerliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar