måndag 22 augusti 2016

Finns bara en lösning på skolkrisen

Jag är trött på allt tal om skolan och dess brister. Förslagen om förbättringar duggar tätt: fler lärare, bättre pedagogik på lärarhögskolan, högre lön för lärare, "läslov", "förstelärare", lärlingsutbildningar. Allt gott och väl, men man talar inte om elefanten i rummet: de s k friskolorna. Det ultimata systemfelet; att i stort sett vem som helst får öppna en skola och dessutom ta ut vinst från kommunens gemensamma skattepott. Ett perverst system som gjort att utbildningsnivån i Sverige sjunker när målet för dessa skolor är vinst och inte kvalitet. När stora bolag ägnar sig åt börsintroduktion istället för god utbildning. Det behöver väl inte vara en motsättning, menar vän av fri företagsamhet. Jo, faktiskt. Målbilden ser ju helt annorlunda ut om man är ute efter vinst än att driva en skola enligt konstens alla regler.
Vi vet ju att lärartätheten är mindre på friskolor, att där inte alltid finns de pedagogiska hjälpmedel som krävs på en skola, som bibliotek, extra lärarstöd för elever med särskilda behov (om man inte helt enkelt väljer bort dessa elever vid antagningen, vilket är vanligt förekommande), gymnastiksal m m. För att inte tala om att man tillåter religiösa skolor i vårt sekulära land. Religion ska skötas på fritiden.
Det finns bara en lösning på detta: återförstatliga skolan. Det går alldeles utmärkt att ha skolor med olika inriktning med staten som huvudman (det fanns också innan marknaden tog över). Hur länge ska vi tolerera de vinstmaskiner eller rena lekskolor som förekommer idag?
Tyvärr finns inget att vänta från regeringen. Lagt kort ligger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar