måndag 5 september 2011

USA lämnar demokratin bakom sig

Terrorns pris har blivit mycket högre än de som föll offer för terrorattackerna i USA 11 september. Framför allt har själva demokratin råkat ut för rena härdsmältan, inte minst i USA. Det är för all del inget nytt att USA har stött varje tänkbar regim av diskutabelt slag (tänk Latinamerika under hela 60- och 70-talet) liksom de stora skurkarna i Mellanöstern (inklusive Israel) där Saudiarabien med sin otroligt rigida och repressiva regim utgör kompis nr 1.
Men också i själva USA håller demokrati och mänskliga rättigheter på att förtvina. Än så länge sker det mesta av grov tortyr utanför USAs gränser (men med deras godkännande) där Guantanamo är toppen på isberget.
Men dödsstraffet har man kvar som enda västland. Och Wolfgang Hansson skriver i dagens AB att republikanerna nu arbetar för att Obama inte ska bli omvald genom att försvåra för människor att rösta i framför allt fattigare områden. Flera stater har infört lagstiftning som begränsar förhandsröstning. Personer som suttit i fängelse är fråntagna sina demokratiska rättigheter för livet, även sedan de avtjänat sitt straff. Vissa stater kräver en viss sorts legitimation av studenter, men universiteten utfärdar inte den typen av legitimation. I republikanernas värld ska bara rika rösta.
Och redan idag har USA ett röstningsförfarande som gör att man först måste registrera sig för att få rösta och det finns färre sådana kontor i fattigare områden, så redan det initiala att gå och registrera sig hindrar många från att faktiskt rösta. USA har det lägsta valdeltagandet i hela västvärlden. Färre än hälften röstar. Kan USA verkligen kallas demokrati?
Och föreställ er världen med någon som Michelle Bachman närmast den röda knappen för kärnvapnen. Man bävar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar