söndag 2 oktober 2011

Kunden blir lurad till slut

Utöka Rot-avdraget till att gälla också bostads- och hyresrätter, skriver två socialdemokrater på DN Debatt idag. Använd sjunde AP-fondsmedel till detta föreslår de vidare. Det låter som bra förslag. Inte minst verkar det vettigare än att kasta bort AP-fondspengarna i värdelösa papper.
Problemet med rot- liksom rut och även sänkt restaurangmoms är, vilket man borde kunnat förutse, att den enskilda kunden inte gynnas, för priset höjs i rot/rut och sänks inte på restaurangerna, så företagen tar hem vinsten. Det är bara känslan av att det blir billigare som växer.
Men regeringen vill ju gynna företag och det gör de på detta sätt (förutom säljer ut den offentliga sektorn). Och det är tveksamt om det blir så många nya jobb. Att klara sig med få anställda för att få högre vinst är varje företags mål. Legitimt ur företagssynpunkt kanske, men ska verkligen skattebetalarna betala dubbelt (dvs pris på varan samt skatteavdrag)?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar