lördag 1 oktober 2011

Tvångssparandet som kan leda till fattigstugan

Så sent som i somras skrev jag att om man inte är intresserad av pengar ska man gå med i den s k soffliggarfonden, dvs den del av sjunde AP-fonden där de som inte aktivt valt PPM-fond har sina pengar. Den rekommendationen drar jag nu tillbaka sedan det framkommit att politikerna har bestämt att denna fond plötsligt ska bli en högriskfond. Och att det inneburit att fonden nu dräneras på pengar i den allmänna finanskrisen och att därmed våra pensionspengar försvinner. Frågan är vad man ska göra istället.
Detta tvångssparande som gör oss alla till riskkapitalister mot vår vilja, hur går den ihop med individens frihet som alliansen säger sig värna om?
För många kommer pensionärslivet att mer och mer likna forna tiders fattigstuga. Då kanske man ser fram mot ättesprutan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar