torsdag 14 juni 2012

S och FP pekar ut grupper istället för problem

Socialdemokraternas förslag om sommarskola för svaga elever är ett utslag av samma sorts tänkande som folkpartiet har om integrationen. Allt ansvar läggs på den grupp där det finns problem.
Får du inget jobb som utrikes född är det ditt eget fel, då får du flytta. Har du inte godkända betyg får du inget sommarlov.
Men i båda dessa sammanhang ligger strukturella problem i botten. Folkpartiet verkar helt bortse från den främlingsfientlighet som gör att arbetsgivare direkt lägger sökande med utländska namn åt sidan. Dåliga betyg kommer av dålig undervisning i skolor som inte fungerar optimalt (sen finns det naturligtvis omotiverade invandrare och elever också, men det är inte grundproblemet).
Det är trist att se att både fp och s fiskar i olika grumliga vatten och pekar ut särskilda grupper som redan har problem och pressar dem ytterligare.
Men det är naturligtvis mer lättköpt och kanske lättare att åtgärda än att ta itu med arbetsmarknad och skola som de ser ut idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar