onsdag 18 juli 2012

Marknaden kan inte sköta samhällsservice

Regeringen går mot nästa stora misslyckande. Trots att det bevisats flera gånger om att marknaden inte kan sköta verksamheter vars syfte i grunden är samhällsservice, tvingade de igenom att bryta apoteksmonopolet.
Ett barn kan ju räkna ut att en aktör som kan sprida ut sina kostnader på många ställen, även den avlägsnaste avkrok (nåja) har störst möjligheter att serva brett, då kostnader kan uppväga varandra. Man har också möjlighet att ta in ovanligare mediciner och hålla stora lager.
Nu kan inte ens de överetablerade apoteken i Stockholm hålla alla mediciner i lager eller hänvisa till andra apotek i närheten. Kunderna får förstås betala som alltid - med sämre service och dyrare varor.
Och så har dessa kapitalister dessutom mage att ropa på statligt stöd.
Under tiden trampar vi runt i regeringens träsk av ideologisk blindhet och nästa år försvinner de få glesbygdsapotek som finns. De vacklar under löftet att hålla ut till 2013.
Och snart står bilprovningen på tur... Där har den enda intressenten inte ens råd att köpa, utan får låna av säljaren.
Hur långt är det inte till 2014. Allt måste vara bättre än detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar