fredag 6 juli 2012

Privat finansieras offentligt i alliansens Sverige

Centern vill privatisera Arbetsförmedlingen som ett led att minska arbetslösheten. Tala om att börja i fel ände. Det är ju inte Arbetsförmedlingen som skapar jobben. Jobb skapas i företag (och stat och kommuner kan förstås skapa jobb i den offentliga sektorn, där behoven för övrigt är stora Alla jobb behövs sa Fredrik Reinfeldt, men verkar inte medveten om att  t ex Karolinska sjukhuset fått ett sparbeting på flera hundra tjänster).
Företagen lämnar få lediga tjänster till Arbetsförmedlingen, de handplockar hellre sin personal. Eller använder bemanningsföretag. De flesta sorterar kategoriskt bort unga utan erfarenhet, dem som är över 55, dem med utländska efternamn liksom funktionshindrade.
Här ligger de verkliga problemen och utmaningarna. Kan politikerna göra något åt detta?
Centerns käcka rop om att alla ska starta företag är lika verklighetsfrämmande. Var ska kapitalet komma från om du är ung? Eller för den delen över 55+ och har blivit över i den senaste omorganisationen`?
Det går ju an att satsa med Annie Lööfs månadslön, men de som inte är i den positionen, vart ska de ta vägen? Till en privat arbetsförmedling? Som förväntar sig skatteinkomster från oss som fortfarande betalar skatt? Och som ska konkurrera med andra om de jobb som finns att förmedla?
Snart är allt en privat sektor som förväntas generera vinst , men som finansieras av det offentliga. Jag föredrar att pengarna går direkt till den offentliga serktorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar