måndag 7 februari 2011

Följ idrottsborgarrådets exempel - skär inte ned

Idrottsborgarrådet i Stockholm, Regina Kevius (m) har ångrat sig och staden kommer nu inte att genomföra neddragningarna av föreningsstödet.
"Det är tack vare föreningarnas engagerade arbete med insändare, facebooksidor, mejl, brev till ledamöter i idrottsnämnden och samtal med ledamöter i idrottsförvaltningen som detta var möjligt", skriver hon i ett pressmeddelande.
Jättebra. Politikerna går att påverka! Låt oss hoppas att kulturnämnden också är påverkbar. Alla ungdomar idrottar inte, utan kanske musicerar eller spelar teater och behöver också inspiration från stadens teatrar och musikliv, inte minst i förorten. Så ge Fria teatern m fl en ny chans. Vi lever inte av bröd allena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar