fredag 18 mars 2011

Brutaliserade barn

Vad händer med våra barn? I dagens AB finns en artikel om s k maktlekar, som går ut på att mobba kamraterna fysiskt och/eller psykiskt. Den som ger efter har förlorat.
Hur kommer det sig att den här typen av "lekar" blir populära? Ja, oftast leker ju barn det som de omges av. Och i dagens värld omges vi verkligen av olika former av brutalitet i massmedier och dataspel och kanske också i många barns verklighet.
Det deprimerande med denna brutalitet i olika former är inte bara att den finns, utan också att den hyllas, lyfts fram. Ända sedan utröstningsprogrammet "Robinson" började sändas på 90-talet, har väldigt mycket TV gått ut på att iscensätta olika psykologiska situationer där personer blir förtalade, förklenade och utröstade på olika sätt. Det är OK att sitta i någon "bikt" och snacka skit om andra.
I filmer och dataspel är brottslingar ofta hjältar, där fiffel och fusk applåderas som smart och skickligt. Och olika former av våld ständigt förekommande.
Petra Mede kommer att tänka på boken "Flugornas herre", där strandsatta barn skapar ett minisamhälle som strax går överstyr. Men de blir räddade på slutet. Blir vi det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar