onsdag 16 mars 2011

USA-modellen hägrar för alliansen

Expressen visar i en enkät att socialdemokratiska politiker vill att Håkan Juholt drar partiet åt vänster. Det är det jag säger, marknadsliberalismen är iskall (i alla bemärkelser).
Det är verkligen glädjande att så många socialdemokrater inser vad deras egen förnyelse kostat. Nu når marknadsliberalismen sin kulmen i Sverige och vi måste uthärda några år till, men sen kan kanske jämlikhet och lösningar för alla åter stå på agendan.
Sverige gick genom ett stålbad på 90-talet, då socialdemokraterna rätade upp en borgerligt fördärvad ekonomi. Tyvärr tog de till sig de borgerliga värderingarna och började sälja ut eller vinstbelägga statlig infrastruktur, med allmänt kaos som följd. Borgarna har inte lärt något av detta, utan nu står nya företag på tur för utförsäljning. Om inte de som är emot lyckas trycka på rätt knapp idag.
Tanken med att inget ska vara offentligt i alliansens Sverige, är att så småningom ska skatterna sänkas ännu mer och var och en ska betala de tjänster som nu är offentliga, själva. Det är USA-modellen som hägrar. Och därmed också ett av de mest ojämlika välfärdssamhällen som existerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar