torsdag 31 mars 2011

Petitessernas högborg

EU är inne och petar i sånt de inte har med att göra igen. Men något ska väl de tusentals byråkraterna syssla med. Nu vill de momsbelägga frivilligorganisationer som idrottsklubbar och liknande. Varför i hela friden då? Dessa organisationer fraktar inte varor över gränser, berör inte den inre marknaden. De försöker vara så självförsörjande det går, men får också stöd från samhället, för att samhället ser en poäng i att de finns och klarar att bedriva en vettig verksamhet. Som jag har påpekat tidigare, EU är petitessernas högborg. Äntligen något de lyckas med. Om inte dumma länder som Sverige protesterar. Men då finns ju EU-domstolen, som numera är den övergud vi alla måste lyda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar