onsdag 23 mars 2011

USA alltid på "den rätta sidan"

Så har ånyo amerikanska soldater inte bara dödat och skändat civila afghaner utan dessutom fotograferat eländet. Vad är det för fel på dessa människor och vad i deras situation gör att de kan komma på idén att bete sig så här? Det är samma beteende som vi såg i Vietnam och i Irak.
"Överste Thomas Collins har i ett uttalande fördömt bilderna som armén är orolig ska förstöra relationer med det afghanska folket. Collins skriver att 'bilderna är motbjudande för oss som människor och strider mot de normer och värderingar som råder i USA' ".
Jag undrar om översten har rätt. Ja. man kan kanske säga att krig deformerar människor. Men väldigt mycket i det amerikanska samhället går ut på att förhärliga våld, bara det är "den rätta sidan" som gör det. Och amerikaner tror alltid att de representerar den rätta sidan.
Det är bara 50 år sedan USA var en apartheidstat. Ku Klux Klan tillåts verka fritt och fortsätta sin hatpropaganda mot afroamerikaner, homosexuella m fl.
Kommunistskräcken har övergått i terroristskräck. Bara de har en yttre fiende att bekämpa så att inte klyftorna och motsättningarna i det egna samhället blir för tydliga. För de lurar ju hela tiden under ytan och kommer då och då upp. T ex verkar en del, även politiker, beredda att åtminstone språkligt, ta till våld för att bekämpa rätten för alla att ha en sjukförsäkring.
Och överste Collins rädsla för att dessa soldaters beteende ska försämra relationerna till det afghanska folket är befogad. Vem vill i längden upprätthålla goda förbindelser med någon som i åratal låter förarlösa flygplan bomba landet med "civila förluster" som följd?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar