tisdag 6 december 2011

Nya argument mot Slussen

Nu har trafikborgarrådet tillfälligtvis lyssnat på en trafikplanerare som menar att massbilismen kommer att kväva Stockholm. Mer plats ska ges till kollektivtrafik, cyklar och gående.
Och då kommer man osökt till frågan: Behövs då en motorled över Slussen och ner på Skeppsbron? Jag har hela tiden hävdat att det är 50-60-tal att bygga för dagens trafik eller räkna med att ännu fler bilar ska passera i framtiden.
Det vore tacknämligt om politiker inom olika fögderier i Stadshuset talade med varann ibland. Nu finns chansen att med nya goda argument dra tillbaka det usla Slussenförslag som just nu ligger.
Slussen behöver förvisso byggas om, men väldigt många ser gärna att man satsar på annat än biltrafik och gallerior som dominerande inslag. Framför allt behöver man bevara den unika vyn över både Riddarfjärden och Saltsjön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar