tisdag 6 december 2011

Tvångslag räddar Carema m fl

Stockholms kommun går med miljoner i vinst. Ändå ska det sparas på äldrevården. Och på gymnasielärare. Och i sjukvården. Hur är det möjligt att vi de senaste tjugo åren, genom låg- som högkonjunktur endast har hört ordet spara så fort det handlar om offentliga tjänster? De äldre blir allt fler, och de blir allt äldre, men också sjukare. Ändå drar samhället in på vården? VArför?
Därför att det inte är offentliga tjänster längre. Visserligen drivs de med skattemedel, men dessa medel har vi ju i höst fått lära oss, går till skatteparadis, bonusar och miljonlöner, medan verksamheterna lider sotdöden. Så därför sparas det hela tiden på dessa verksamheter. Inte en extra blöja får spenderas och ta vinst från de s k utförarna.
Och nu vill moderatregeringen dessutom pracka på de kommuner som ännu bedriver hemtjänst och hemsjukvård i egen tjänst, tvinga dem med en lag, att ta in privata utförare. "Valfrihet ska vara rättvist", menar företrädare från höger till höger. Medan människorna på bygden säkert betackar sig efter vad de fått höra. Finns det möjlighet att välja bort dessa roffarföretag? Eller är det dags att ta fram ättesprutan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar