måndag 17 september 2012

SD ersätter centerpartiet

Centerpartiet ligger under fyraprocentsspärren i United Minds senaste mätning. Dessa mätningar säger inte så mycket i sig, men trenden är klar. Centern har tappat fotfästet. I dess ställe har SD trätt in. SD är nu landets tredje största parti enligt denna mätning med 8,8 procent.
Det har alltid funnits drag av främlingsfientlighet hos centerns väljare och hos en del av centerns representanter på lokal nivå. Men centerpartiet har inte i sin politik gett utryck för denna främlingsfientlighet. Nu finns ett alternativ för dem som inte längre kan finna något de känner igen hos dagens center. Det är oroande.
Och om det i nästa val visar sig att moderaterna inte kan regera vidare utan två av sina stödpartier som eventuellt åkt ur finns risken att SD ändå blir ett alternativ om man vill behålla makten. Och det vill man ju alltid mer än något annat.
M och S ägnar sig åt evig triangulering och snart fattar ingen vad de står för. SD är väldigt tydliga med vad de står för. Det tilltalar många.
Också vänsterpartiet är tydliga. Det är viktigt att de får större genomslag i medierna, så att denna tydliga politik kommer till mer allmän kännedom. V:s politik borde tilltala vänstersossar som undrar vart socialdemokraterna är på väg.
Vi som snart inte står ut i det raserade välfärdssamhälle Sverige blivit, vi har bara V att lita till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar