söndag 9 september 2012

Stefan Löfven gör oss nervösa

Katrine Kielos skriver idag om den svenska modellen: "Svenska idéer och värderingar har en enorm möjlighet att påverka och säkra svenskt inflytande i världen. Vår samhällsmodell är vad som gör oss unika och något som omvärlden i allt högre grad intresserar sig för. I stället för att riva ner den borde vi bygga både en ekonomisk och en politisk strategi runt den. Gärna tillsammans med våra grannländer. Det skulle kunna ge oss den riktning och sammanhållning vi behöver under det unikt stormiga decennium som ligger framför oss.

Stefan Löfven personifierar den svenska modellen men han har ännu inte tagit konsekvenserna av det. I stället låter Socialdemokraterna nervösa. Det finns ingen anledning."
Det är bara ett problem - den svenska modellen finns inte kvar. Den har gått samma öde till mötes som vallhumlorna i Storbritannien, som Kielos hänvisar till
Alliansen/moderaterna har konsekvent monterat ned det som kännetecknade den svenska modellen och det har också varit deras syfte med politiken. Deras ideal är en amerikansk modell, där privata alternativ ska lösa samhällets problem på marknadens villkor. Vi har sett hur det har gått, såväl i Sverige som i USA.
Kielos säger att Stefan Löfvén personifierar den svenska modellen. Men att han kommer från fackföreningsrörelsen är ju bara en liten del av detta koncept. Vi har t ex inte hört ett ord från honom om synen på socialförsäkringarna. Hans fokus tycks helt ligga på näringslivet.
Så vi har all anledning att vara nervösa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar