söndag 30 september 2012

Vem manipulerar marknaden?

Med något som nästan liknar vällust förutser ekonomerna och de ekonomiska skribenterna nu en oerhört negativ ekonomisk utveckling för både Europa och världen. "Vi lever i ett monetärt experiment" varnar Andreas Cervenka. "Kraschen närmar sig - världemn gäspar" varnar en annan. "Det blir en svacka i svensk ekonomi - Stefan Fölster spår ekonomisk storm" och "Råvarugurun: Alla kommer att få betala ett fruktansvärt pris" är rubriker som förutspår domedagen i världens ekonomi.
Nu är det bäst att se upp. Det är inte säkert att dessa yttringar är vad de ser ut att vara. Det finns risk att misstänka att krafter med intresse av att piska upp stämningen ligger bakom. Det är alltid någon som vinner på att andra förlorar i det ekonomiska spelet.
Kanske måste vi vanliga människor förberedas på nödvändigheten att återigen gå igenom ett stålbad för att vissa ska kunna vinna tillräckligt mycket. Vem planterade nyheten, vilka är källorna?
Vem har intresse av att sprida domedagsstämning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar