fredag 28 september 2012

Vi är så in i....förbannade

Idag frågar sig Karin Pettersson på ABs ledarsida varför inte folk är argare över det som alliansen, läs moderaterna, gör med vårt land. Jo, men det är vi. Vi är många som är så in .... förbannade över hur dessa sex år med moderatstyre har raserat stora delar av den svenska välfärden. Vi undrar hur vi ska stå ut till 2014 och hur många fler oåterkalleliga ingrepp i inte bara välfärden, utan också våra tankar om den, ska hinna göras innan dess.
Vi var ganska många som redan 2006 såg vad som skulle komma. Alliansen vann med liten marginal. Tyvärr sov folket vidare under 2010, vilket var mer deprimerande, men de som trodde på alliansens blå dunster om jobbskatteavdrag och rut-avdrag var uppenbarligen tillräckligt många.
Det vore än mer deprimerande att se att om moderaterna vinner ännu en gång, har svenska folket blivit ett gäng egoister som inte ser närmare än till sin egen ytterdörr/eventuellt trädgård. För ett ojämlikt samhälle kommer att slå hårt också mot dem som tror sig trygga i sin lilla rut- och rotvärld.
Alltför många andra finns därutanför och de kommer inte att tiga i all evighet. Och inte heller vi som står på deras sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar