tisdag 12 februari 2013

Ingen skillnad mellan män och kvinnor

Män och kvinnor är lika, redovisas i en studie av forskarna Bobbi Carothers från Washington university i St. Louis och Henry Reis från University of Rochester i New York som nu publicerat sina resultat i Journal of Personality and Social Psychologys februarinummer.
Detta resultat bygger på en studie av 13 000 personer. Enligt forskarna, som undersökte 122 karaktärsdrag, finns det ingen skillnad mellan män och kvinnor när det gäller hur vi är fungerar som psykologiska varelser.

M a o har män och kvinnor samma typ av känslor och reaktioner och variationerna är större inom gruppen av män och kvinnor än mellan dem.
Idén att män och kvinnor biologiskt/psykologiskt kommer från olika planeter är alltså en myt.
Det är ytterligare ett bevis för att könen på det stora hela är sociala konstruktioner. Den stora skillnaden ligger i hur vi behandlas, från födseln och framåt. Den riktigt stora skillnaden är att kvinnor föder barnen, men sen spelar det ingen större roll om det är mamman eller pappan som uppfostrar dem ur ett biologiskt perspektiv. Däremot har samhället under århundradena motat in oss i könsroller som naturligitvis får stor betydelse för hur vi uppträder i samhället.
Så biologisterna har allt mindre att hämta i vetenskapen om hur män och kvinnor är.


2 kommentarer: