tisdag 26 februari 2013

Tillsätt två åklagare i sexualbrottmål

Det är klart att det blir svårt att driva sexualbrottsmål i domstolar där chefsåklagaren själv köper sex. Det borde vara regel att i sådana mål finns både en manlig och en kvinnlig åklagare på plats.
Men rättvisans gudinna är ju blind, invänder någon. Det är lagens bokstav som gäller. Men vi har ju sett, alldeles nyligen för övrigt, att domstolar tolkar lagen väldigt olika, särskilt i sådana här mål. De är svårbevisbara i sig, men just därför kanske det behövs fler lagtolkare än en.
Det är ju ett sorgligt faktum att många välsituerade män verkar vara beredda att riskera rykte, jobb och familj för att få köpa sex eller umgås med "kaffeflickor". Ser de sig som osårbara eller vad är det som driver dem? Förutom en föråldrad kvinnosyn då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar