måndag 30 september 2013

Viktig informationskanal läggs ned

”Ökad konkurrens inom äldreomsorgen leder inte till högre kvalitet. Ett skäl är att vårdtagarna själva har svårt att välja rätt omsorg, enligt en rapport från Stockholms universitet.” Det skriver den utmärkta tidningen Rikdag & Departement och fortsätter redogöra för rapporten ”Att privata bolag inom den svenska äldreomsorgen dessutom generellt sett har lägre personaltäthet, färre anställda med adekvat utbildning och fler timanställda än den offentliga omsorgen ökar inte heller vårdens kvalitet.

En annan faktor som bidrar till merkostnader är att privatiseringen av äldreomsorgen har inneburit att en helt ny och kostsam byråkrati har vuxit upp – tillsynen och kontrollen av de nya vårdbolagen har kostat främst kommunerna stora summor.”

”EU:s makt växer” är en annan rubrik i senaste numret. Journalisterna på R&D är vana att sätta sig in i krångliga EU-frågor och dra ut det mest väsentliga. Oundgängligt i snuttefieringens tid.

”´Regeringen redovisar inte hela sanningen”` är en annan rubrik där man citerar Naturvårdsverkets kommentar till hur regeringen redovisat Sveriges klimatpåverkan.

Bara några exempel ur en tidning där man ägnar sin tid åt att gräva i riksdagens och departementens diarielistor för att få fram intressanta nyheter många andra medier missar.

Nu vill riksdagens styrelse, som är huvudman för tidningen, lägga ner den. Talmannen, Per Westerberg, ger som argument att lägga ner tidningen hellre än att sälja den enligt artikel i R&D: ”Den externa värdering som gjorts visar att värdet är ekonomiskt ringa jämfört med kostnaderna i samband med en försäljning”.

Varför är just denna avknoppning inte intressant för ägarna? Tidningen läggs ner vid halvårsskiftet 2014. Chefredaktören Mattias Croneborg kommenterar detta så här: ” Alltså, drygt två månader före riksdagsvalet och en månad efter EU-parlamentsvalet släcker våra högsta demokratiska företrädare den enda tidning som skriver om hela den demokratiska beslutsprocessen. Begreppet dålig tajming får nya dimensioner.”

Ja, det ser nästan ut som en tanke.1 kommentar:

  1. Det är bara att konstatera: sanning och fördjupning i dessa snuttefieringens tidevarv ligger illa till. Vem blir förvånad?

    SvaraRadera