tisdag 3 september 2013

Köp en politik!

Jag har skrivit det förr, men det tål att upprepas. Sverige blir ett alltmer korrupt land. Det är också bedrägerierna som ökar mest i brottsstatistiken.

Men också mycket av det vi gör som inte är brottsligt kan lägga grunden till ett korrupt tänkande. Det gäller t ex skolan och skolors behov av den s k skolpengen. Det var först för några år sedan jag insåg att de nationella proven rättades av elevernas egna lärare (med en annan lärare på skolan). Så var det inte på 60-70-talet när jag gick i skolan. Då sändes de centrala proven (som de då hette) till en statlig instans som rättade de anonymiserade proven. Vi fick heller aldrig tillbaka dem.

Vet inte när detta upphörde, om det var före skolpeng och friskolor, men i dagens läge, när vinstintresset står i centrum, är det viktigare med goda resultat än med riktiga resultat. Så skolor som är måna om gott rykte har en generös rättning (självklart finns undantag).

Karin Pettersson på AB pekar också på att Sverige är nästan det enda land i Europa som inte har lagar kring partistöd och hur det ska redovisas. Moderaterna har kämpat emot i det längsta, men regeringen tillsatte till slut en utredning. KP skriver: ”Förslaget är en katastrof. Det innehåller nämligen inga förslag till regler kring ¬anonyma bidrag till politiska kampanjer. I stället föreslår man att de uttryckligen ska tillåtas – till obegränsade belopp.”

Allt kan köpas för pengar i vårt marknadssamhälle – också politik.

1 kommentar:

  1. Ökad privatisering leder med automatik till ökad korruption. Så enkelt är det!

    SvaraRadera