torsdag 12 mars 2015

Dålig utbildning får ödesdigra konsekvenser

Sjukhussjukan, alltså att man blir sjuk av diverse, ibland ganska farliga, bakterier medan man ligger på sjukhus, ökar. Att så många drabbas ökar också risken för framtida resistens mot olika mediciner.
Nu läste jag att så många som upp till 90 procent av vårdpersonalen inte har tillräckligt hög handhygien vid kirurgiska ingrepp. En studie som genomfördes vid ett större sjukhus visar att av 2 393 observerade tillfällen där användningen av handsprit och aseptisk teknik var nödvändig, misslyckades vårdpersonalen med att rengöra sina händer i mer än 90 procent av tillfällena.
Och när handskar används, görs det ofta felaktigt, så att samma handskar används vid flera vårdmoment, där bakterier kan överföras från en del av patienten till en annan.
Orsaken kan vara, enligt forskaren Anette Erichsen Andersson, att infektionsprevention och vårdhygien inte är obligatoriska ämnen inom läkarutbildningen eller vid högre specialistutbildningar för läkare och sjuksköterskor.
Det är ju otroligt. Djävulen finns i detaljerna och vid det här laget borde all vårdpersonal ha förstått vikten av hygien i vården.
Men tyvärr - en god vän berättade att då hon låg inne för ett par veckor sedan, fick patienterna själva hämta mat i avdelningens kylskåp. Sjuka människor ihop med mat alltså.
Bristande rutiner kanske kan förklaras, men inte försvaras. Här ser vi återigen misslyckad utbildning som får ödesdigra följder. Ungefär som när lärarstudenterna på 70-80-talet kunde välja bort hur man lär barn att läsa för att istället studera någon "fri" pedagoginriktning.
Sveriges möjligheter att hävda sig inom i stort sett alla områden, står och faller med utbildning. Och just nu faller vi - med konskvenser både för enskilda och samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar