torsdag 24 mars 2016

"Naturreservat blockerar bostäder"

Rubriken är titeln på en rapport från Stockholms handelskammare där man ifrågasätter naturreservaten i Stockholm. Det är viktigare att prioritera bostäder än natur tycker handelskammaren. Det kan ju låta plausibelt, men finns det verkligen en motsättning?
Innan vi börjar titta på naturreservaten kan vi titta på ett annat reservat som är huvudprioritet för handelskammaren, nämligen Bromma flygplats.
Denna flygplats är livsviktig för svenskt näringsliv anser handelskammaren. Visserligen tar det bara 20 minuter med tåg från Arlanda in till city (och i rusning betydligt längre med taxi från Bromma), men när direktörerna ropar svarar handelskammaren. Här skulle minst 40 000 bostäder kunna byggas, samtidigt som man får bort oerhört miljöstörande faktorer som flygfotogen och buller för närliggande områden (i söder närförort hör man inflygande plan mycket bra).
Naturreservaten är inte till för människor i första hand. De är till för att bevara den biologiska mångfalden vilket ingår i alla de miljöplaner riksdag och regering ställt upp. Därutöver finns s k ekosystemtjänster, som t ex att träden renar luften och binder skadliga ämnen, ger oss möjlighet att plocka bär och svamp och också står för rekreation och avkoppling.
Så lägg ner, handelskammarn. Och lägg ner Bromma också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar