fredag 20 januari 2017

F d ambassadör tonade ner Natodebatten

Igår besökte jag ett möte om säkerhetspolitik. En av talarna var förre ambassadören i Moskva, tillika f d statssekreterare i försvarsdepartementet, Sven Hirdman. Det var en lisa att höra en väl insatt person från det s k etablissemanget, helt döma ut den hysteri i försvarsfrågan som nu verkar råda. Han smulade effektivt sönder Nato-förespråkarnas argument.
Till skillnad från den doktrin Sverige hittills tillämpat - alliansfrihet i fred, neutralitet i krig - skulle ju ett Nato-medlemskap faktiskt leda till att vi måste gå i krig om någon medlem blir attackerad. Ligger det i Sveriges intresse? Särskilt med vår höga sårbarhet i en krissituation (inte bara krig) där vi inte har några lager av livsmedel eller bränsle som kan driva vårt samhälle om vi blir isolerade.
Sven Hirdman uttryckte också oro för att dagens velande och aggressiva ton mot Ryssland gör att omvärlden inte heller kan tolka vad Sverige egentligen vill. Så har det inte varit de senaste 75 åren, men nu blir omvärlden osäker. Det är det som gör oss mer sårbara, inte en aggression från Ryssland i sig.
Dessvärre närmar vi oss Nato med små steg som inte diskuteras alls. Bl a är vi nu medlemmar i Nato Stratcom om någon vet vad det är. Det är Natos PR-organisation, där huvudmålet är att få medlemmarna att försvara Nato och föra ut dess budskap till omvärlden. Vad gör Sverige i en sådan organisation?
Sven Hirdman uttryckte också sitt obehag inför framför allt Dagens Nyheters ohöljda Natopropaganda. Och det var väldigt skönt att höra en insatt person avfärda inte bara ledarredaktionens, men också DN-reportern Mikael Holmströms ständiga rop om att "vargen kommer". Han får hela tiden tips om u-båtar i svenska vatten när någon ifrågasätter Rysslands intentioner gentemot grannländerna (eller när det är dags för budgetdebatt).
Klart vi ska följa utvecklingen i vårt närområde, men tonen kanske bör vara mindre alarmistisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar