onsdag 8 december 2010

Arbetskraftsinvandring till låglönejobb

Arbetskraftsinvandring är Billströms svar på integrationsproblemen. Enligt statistik från Migrationsverket har totalt 7000 utomeuropeiska arbetstagare kommit till Sverige de senaste två åren.
Drygt 3 000 av dem är dataspecialister, främst från Indien och det må vara hänt. Uppenbarligen lyckas inte vårt högteknologiska land få fram tillräckligt många yrkesskickliga i den branschen (de flesta ungdomar verkar mest roade av dataspel snarare än programmering, hörde jag från en lärare som undervisat i data och som upptäckt denna förskjutning i intresset).
De yrkesgrupper som i övrigt är mest representerade är restaurangpersonal och städare. Det är däremot helt obegripligt. Hur kan vi ta hit folk som städar och jobbar i restaurangnäringen när vi har en arbetslöshet på 10 procent? Vad gör de svindyra jobbcoacherna eftersom de inte lyckas förmedla dessa jobb till personer som redan står i arbetslöshetskön? Här kommer folk som inte gått en dag på sfi och börjar jobba direkt, istället för flyktingar som väntat i åratal på att få chansen.
Är det för att man vet att dessa arbetssökande är tillfälliga och måste lämna landet igen när deras jobbkontrakt gått ut? Ett sätt att utnyttja andra länders arbetskraft tillfälligt, istället för att se till att de ungdomar vars utbildning vi själva bekostat och flyktingar som fått uppehållstillstånd kan få ett permanent arbete?
Ännu en av alliansens skumma lösningar, där kapitalet tjänar på folkets bekostnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar