måndag 20 december 2010

Skolflum ger höga vinster

SVT Rapport har just beskrivit det totala skolflummet, dvs den okontrollerade spridningen av privata skolföretag. Och okontrollerad är rätt ord, för Skolinspektionen verkar vara en myndighet som inte kontrollerar någon i onödan.
I Rapport beskrivs en koncern yrkesskolor där eleverna inte har undervisningslokaler, en del får bygga dem själva istället för praktik och en del får ingen praktik alls.
Samtidigt visar Rapports kartläggning att skolkoncernerna gör allt större vinster, den största är uppe i en miljard i vinst i år. Men i verksamheten spars det.
Reglerna för dessa s k friskolor är ytterst frikostiga. Vill en skola, som uppfyller grundkriterierna, starta så ska de få det, oavsett om det redan finns tillräckligt med skolor i kommunen. Hur ska då kommunen kunna planera sin budget? Här går våra skattemedel till vinst i internationella riskkapitalbolag samtidigt som skolor utarmas alltmer och besparing är honnörsord.
Jan Björklund vägrar konsekvent att erkänna att hela systemet är fel (trots att Sverige är ett av få länder som tillåter vinst i skattefinansierad verksamhet). Det senaste påpekandet om detta var årets Pisa-rapport, där forskarna t o m nämnde friskolesystemet som en orsak till sjunkande resultat. Jan Björklund blundar och håller för öronen.
När marknaden talar tiger samhällsnyttan still.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar