torsdag 6 januari 2011

USAs stöd till medeltidsstat

Äntligen någon som ifrågasätter Saudiarabien. Peter Kadhammar skriver om detta medeltida land, styrt av perversa sharialagar där människor avrättas på ohyggliga sätt, utan att omvärlden reagerar. Vi verkar bara se oljan och de miljarder den genererar. Då betyder inte mänskliga rättigheter något.
Eller beror tystnaden snarare på att detta är en diktatur omhuldad av USA? Då går man per definition fri från kritik av det internationella samfundet. Trots att det var härifrån Al Qaida startade sin terrorverksamhet.
Men är man kompis med Saudis kung, vilket åtminstone den förre USA-presidenten var, spelar inte detta någon roll. Om vi åtminstone slapp den amerikanska retoriken om den fria världen bla bla bla. Ifråga om hyckleri ligger USA fortfarande bäst till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar