onsdag 5 januari 2011

Religion på skolans marknad

En ny religiös våg är här. Enligt en artikel i Expressen har den religiösa ungdomsorganisationen Ny generation fått 10 000 medlemmar på åtta år. Deras grundidé verkar vara att missionera i skolorna, det är ju där ungdomarna finns.
Det är helt OK att man bildar en religiös ungdomsorganisation och också att enskilda medlemmar pratar med kompisar och elever om sin tro. Men det är inte OK att skolor bjuder in organisationen Ny generation att verka på olika sätt i skolan. Undantag kan vara om man har en idévecka där olika religiösa organisationer får presentera sig under tydligt deklarerad religiös flagg.
I besparingstider (och med allehanda friskolor) verkar skolorna bli alltmer beroende av utomstående aktörer för att få till verksamhet i skolan. Olika organisationer och lobbygrupper kan genom skolmaterial och andra aktiviteter få igenom sitt partiska budskap till eleverna och många lärare verkar lika okritiska som eleverna. Men det är det vi får när skolan ska fungera som en marknad som alla andra. Och kan man locka med bakning eller konserter nappar många skolor. Allt för att hålla eleverna vid gott mod, så de inte väljer en annan skola nästa termin...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar