söndag 26 februari 2012

Fas 3 som korrigeringsanstalt

Återigen ger moderaterna exempel på sin människosyn. Moderaten Hanif Bali i arbetsmarknadsutskottet säger att Fas 3 är till för dem som "glömt hur det är att hålla tider, duscha, ha arbetskamrater och fungera på en arbetsplats".
M a o menar han, eller så måste man väl tolka det, att det är närmast uteliggare man talar om, som saknar möjlighet att sköta sin hygien och inte har råd med klocka. Kanske det är så att Fas 3 till slut tvingar människor från hus och hem till uteliggarstatus, men det är knappast självförvållat. Istället är det alliansens politik som skapar ett sådant utanförskap. Om de inte slagit sönder trygghetssystemen, hade människor fortfarande haft möjlighet att leva socialt värdiga liv.
Man får intrycket att Bali ser Fas 3 som någon slags korrigeringsanstalt för människor som inte lyckas komma in på arbetsmarkaden och därför per definition gjort sig omöjliga av egen kraft. Men det är uppenbart att rötäggen snarare finns på valbar plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar