tisdag 28 februari 2012

"Den nordiska modellen" är inte moderaternas

På dagens Brännpunkt skriver moderaten Hans Wallmark om socialdemokraternas varumärkesskydd av begreppet "den nordiska modellen". Han ondgör sig över att inga andra nu kan använda detta begrepp i sin marknadsföring.
Men han aktar sig noga för att gå in på varför socialdemokraterna har känt sig tvungna att göra detta. Det är en del i den schlingmanska historieskrivningen som sossarna nu lagt krokben för. Wallmark skriver aningslöst: "I grunden handlar det inte endast om hur själva politiken formats i sina enskilda detaljer utan också en anda och ett förhållningssätt som handlar om samarbete, folkbildning, humanism och tillit. Det är knappast tillfälligheter som gör de nordiska länderna till stabila demokratier och rättsstater med låg grad av korruption."
Nej, det är ju inte det. Utan framför allt socialdemokratin hade Sverige och våra nordiska systerländer sett mycket annorlunda ut. Framför allt hade de inte varit välfärdssamhällen. Men den S-stämpeln vill Schlingman & co tvätta bort. Han talar själv om att Regeringskansliet måste forma en "politisk" sverigebild. Och med tanke på hur moderaterna hanterat sin egen historia, kan man bara ana hur propagandaministern vill att Sverige ska beskrivas. Allt gott har utgått från framför allt moderaterna. Och tror utlandet på detta, hoppas Schlingman att även svenska folket ska se vårt eget land med dessa ögon.
Därför vill socialdemokraterna värna begreppet "den nordiska modellen". Välfärdssamhället så som det såg ut under 60-80-talet var en i grunden socialdemokratisk skapelse, om än med stöd av framför allt centern, men också folkpartiet. Högern/moderaterna har hela tiden motarbetat denna modell. Inte minst Fredrik Reinfeldt som under 80-talet skrev boken "Det sovande folket", där han går till storms mot denna modell på alla fronter. Nu när han fått makten gör han verklighet av sin vision. Nu har vi alltmer den amerikanska modellen, i Reagans tappning, vilket var precis vad han ville. Frågan är varför han måste använda socialdemokratiska begrepp för att beskriva den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar