onsdag 16 maj 2012

Religionsutövare ska betala själva

Såg Uppdrag granskning om hur islam ser på tillämpningen av islam kontra svensk lag. Svensk lag brydde man sig inte om nej, om nu någon trodde det.
Det är det som är problemet med religion. Guds ord anses stå över lagen. Och det gäller f ö inte bara islam utan de flesta religioner som uttolkas bokstavligt.
Islams kvinnosyn får mig att må illa. Men det får också katolicismens och en del av de s k frikyrkoförsamlingarnas både i Sverige och utomlands, inte minst i USA. Kvinnosynen kommer ju också ur samma källa och det är knappast någon guds. Det är det gamla patriarkatets tryne som visar sin allra värsta sida här. I den religiösa myllan frodas också hederskulturer.
Det är ingen tillfällighet att arabländerna har en annan tideräkning än vi. De lever kvar på 1400-talet i alla bemärkelser som rör relationer och synen på brott och straff. Dessvärre hör påven också hemma där. Men hela Vatikanen är ju också väldigt gammal...
Staten ska inte ge stöd till islamiska församlingar ledda av imamer utbildade i länder som  Saudiarabien eller andra religiösa församlingar. Allt som rör religion får utövarna betala själva. Staten ska istället ge mer stöd till kvinnoorganisationer som arbetar mot förtryckande kvinnosyn,  ohederskultur, våld mot kvinnor och ett översexualiserat samhälle.x

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar