måndag 7 maj 2012

Ultraliberala centern vill skära ned välfärden

Hans Dahlgren, centerpartist, skriver på DN Debatt att välfärden måste ransoneras. Den första fråga man måste ställa sig är: Varför då?
För att inte skatterna ska höjas är centerns svar.  Därför ska vi "låta avgifterna få större genomslag inom sjukvården, utbildningssystemet och i socialförsäkringarna. En tredje metod är att införa behovsprövning av olika typer av bidrag. En fjärde metod är att styra genom centralt fattade beslut, det vill säga sänka ersättningar eller prioritera hårdare i olika rättigheter i välfärden." enligt  centern.
Nästan alla undersökningar visar att människor är beredda att betala mer i skatt för en god välfärd. Det är själva definitionen på ett gott samhälle. Men centern har blivit alliansens mest ultraliberala parti och vill helt enkelt minska välfärden för att de mest välbeställda inte ska behöva bidra till de mer behövande i ett samhälle. Om de själva råkar illa ut kan de ju betala.
Men alla kan inte det och det är ju oftast de svagare och fattigare som behöver mest välfärd. Hittills har grunden för "den svenska modellen" varit just att vi alla bidrar för att alla ska kunna leva drägliga och goda liv. (Fast de rikaste har ändå skatteplanerat ut sigur detta system).
Jag hoppas att människor verkligen ser vad innehållet i centerns välfärdsproposition kommer att innehålla. Välfärd för de rika, smulor åt de svaga. Vi är med  raska steg på väg tillbaka till 30-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar