måndag 28 maj 2012

Centern har ingen miljöpolitik

"Vänstern ska inte styra miljöpolitiken", skriver centerpartisten Per Ankersjö idag på DN Debatt. Jag vet inte hur "vänstern" definieras i Per Ankersjös värld, men utan den hade vi överhuvudtaget inte haft någon miljöpolitik. Sedan alliansen tillträdde makten har väldigt lite positivt hänt på miljöområdet. Centern har innehaft miljö- och jordbruksministerposterna och det har dessvärre inneburit en ren tillbakagång i miljöarbetet.
Utsläppen har ökar under alliansens tid, strandskyddet har naggats, kärnkraften får byggas ut, en rödlistad art (vargen) får jagas och alliansens egen storbonde, Eskil Erlandsson, säger att "vi måste hugga ner mer träd" (men han är ju skogsägare själv). Idag kom C i Karlstad med den pigga idén att allmän mark kan upplåtas till odling av grönsaker (av vem, för vem?).
Ankersjö tror att vänstern är emot tillväxt i största allmänhet. Nej, men man måste ha ett tillväxtbegrepp som gynnar miljön (det gör inte dagens BNP-mått).
Och inga miljöförbättrande åtgärder har skett frivilligt. När Volvo t ex kunde ha satsat på de spännande nya miljöbilar på 90-talet, valde man istället att satsa på stora bensinslukande stadsjeepar.
Utan internationella överenskommelser sker ingenting (inte ens med sådana för det mesta).
Om man i alliansen haft en näringsminister som ville något, kunde man se till att satsa betydligt mer i miljöteknik. Kanske t o m att staten skulle kunna gå före (otänkbart i alliansens värld) och visa vad man kan göra.
Vi får nog vänta till 2014 eller i värsta fall ännu längre på en positiv förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar