måndag 24 februari 2014

"Den som inte arbetar ska heller inte äta"

Fler pensionärer än någonsin lever på fattigdomsstrecket berättar AB. 2011 var de 240 000, 2012 205 000. Denna utveckling kan direkt hänföras till alliansens inträde på arenan. 2006 låg antalet fattigpensionärer på 145 000, året därpå var de uppe i 215 000.
Ett direkt resultat av alliansens klassiska devis: Den som inte arbetar ska inte heller äta.
Det s k äldreförsörjningsstödet har ökat med 6000 individer sedan alliansen tillträdde. Och det vet vi ju vad alliansen tycker om bidrag till folk som inte arbetar. Så det är väl de som nästan svälter som får del av detta stöd.
Cynismen är fullständig när det gäller den här utsvältningspolitiken. De som i själva verket försörjer de mätta välbeställda är de som ständigt påläggs mer skatter och pålagor medan pensioner och olika stöd minskar.
Dessvärre kommer det att kosta att komma tillbaka till rimliga nivåer. Och många av dessa välbeställda gallskriker redan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar